Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Testleri

Human Papilloma Virus

HPV DNA TestiHPV virüsü %99 cinsel yolla bulaşan ve HPV enfeksiyonuna yol açan oldukça bulaşıcı ve yaygın bir virüstür. HPV erkeğe ve kadına her yaşta bulaşabilir. HPV virüsüne bütün dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de yaygın olarak rastlanmaktadır. HPV bulaşma olasılığı Sosyo-kültürel ve ekonomik düzeylerden bağımsızdır ve her kadın ve erkek hpv açısından risk altındadır.

HPV 'nin 100 den fazla tipi tanımlanmıştır, Bunlardan 40’ı anüs, genital ve boğazı etkiler. 15-20 tanesi ise yüksek riskli kanser yapıcı ( onkojenik ) tiplerdir. Bu hpv tipleri kadında rahim ağzı kanseri erkekte penis kanseri her iki cinstede anal bölgede makat kanseri boğazda ağız – boğaz – yutak kanserine sebep olabilmektedir. Hem kadın hem erkekte kondilom ve siğil gibi oluşumlarına neden olabilir ama bazı hpv tipleri siğil oluşumu yapmayabilmektedir.

HPV enfeksiyonu belirtisizdir ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en yaygınıdır. HPV 'nin bazı tiplerinin yol açtığı enfeksiyon sonucu oluşan rahim ağzı kanseri, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. Dünyada yaklaşık olarak her 2 dakikada bir kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini söylersek herhalde konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir.

HPV ’nin her tipi rahim ağzı kanserine yol açmaz. Bazı tipleri ise habis değişikliklere yol açması bakımından daha yüksek risklidir. Bu yüzden sadece HPV’nin varlığı değil, ama hangi HPV tiplerinin taşındığının bilinmesi kansere doğru ilerlemenin erken tespiti ve önlenmesi açısından önemlidir. Rahim ağzı kanserlerinin %90’ından fazlasında HPV’nin yüksek riskli bu tiplerine rastlanmaktadır.

HPV Tanılama Testleri
 • HPV DNA Testi ( PCR )
 • HPV Tiplendirme Testi
 • Biyopsi : Koilositoz, piknotik nukleus, akanthosis, multinükleasyon
HPV testi öncesi dikkat edilecek hususlar

HPV numunesi verirken adetli olmamanız gerekmektedir. İşlem öncesi 72 saat içerisinde vajinal duş, krem veya ilaç kullanmamalısınız. İşlem sırasında daha rahat olabilmek için mesaneniz boş olmalıdır.

Kadında HPV testi nasıl yapılır?

Bu işlem jinekolojik muayene işleminde farklı değildir. Vajen duvarları ve serviks yüzeyine bir fırça sürülerek alınan örnek özel numune saklama kabı içerisinde laboratuvara getirilmelidir.

HPV DNA testi için numune alım işlemi tamamen ağrısız olup anestezi gerektirmez. HPV DNA testi için numune alınması 1-2 dakika sürer. İşlem sonrası rahatlıkla günlük yaşantınıza dönebilirsiniz.

Eğer HPV DNA Test sonucunda enfeksiyon saptanırsa öncelikle HPV virüsün tiplendirmesi yapılır. Sonuçlar serviks kanseri açısından yüksek risk taşıyan HPV enfeksiyonunu gösteriyorsa gecikmeden tedavi süreci başlatılmalıdır.

Kadın hastalarımızdan numune alım işlemi için laboratuvarlarımızla iletişime geçilmelidir. Kadınlardan numune alımı jinekolog doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Erkekte HPV testi nasıl yapılır?

Erkeklerde hpv testi için penisten alınan sürüntü materyalinden HPV DNA testi çalışılabilir. Testis gibi başka bir yerde lezyon varsa oradan da sürüntü veya parça alınarak hpv dna testi yapılabilir

Erkek hastalarımızdan numune alımı laboratuvarlarımız da gerçekleştirmektedir.

Viral Proteinlerin Saptanması

Doku kesitleri veya sürüntü örneklerinde bütün tipler arasında çapraz reaksiyon veren cinse özgü antiserum kullanılarak herhangi bir immunolojik yöntem ile Papillomavirus kapsid antijenleri saptanabilir. Bu testler sadece produktif infeksiyonu saptamada kullanılır, viral partikülllerin EM ile incelemesinden daha hassas olmasına rağmen yine de yeterince sensitiv değildir.

Antiserum bütün HPV tipleri ile çapraz reaksiyon verdiği için, pozitif reaksiyon HPV tipini göstermez. Ayrıca negatif sonuç da HPV infeksiyonunu ekarte ettirmez, çünkü kapsid antijeni, histolojik olarak verruka tanısı almış örneklerde her zaman aynı şekilde eksprese olmaz fakat HPV cevabı oluşur. HPV tip spesifik IgG antikor pozitifliği yıllarca persiste edebilir. Bu yüzden serolojik testler akut ve geçirilmiş infeksiyonları ayırt etmek için uygun değildir.

Viral Nükleik Asit Saptanması

Geçirilmiş veya geçirilmekte olan HPV infeksiyonunun ayırıcı tanısında güvenilir bir serolojik test olmaması ve virus izolasyonunun yapılamaması nedeni ile kesin tanı HPV DNA’sının örnekte gösterilmesine dayanmaktadır.

HPV infeksiyonun tanısında kullanılan moleküler tanı testleri 4 grupta incelenebilir.
 • Hibridizasyon testleri:
  ISH , southern blot hibridizasyon ( SBH ), dot blot hibridizasyon ( DBH ) ve filter in situ hibridizasyon ( FISH )
 • Hybrid Capture testi ( HC, Hibrid yakalama testi ):
  Sinyal amplifikasyon kullanılarak yapılan direkt DNA testi
 • Polimeraz zincir reaksiyonu ( Polymerase chain reaction; PCR ):
  DNA amplifikasyon test
HPV Bulaşma Yolları

HPV, özellikle cinsel ilişki ile sıklıkla geçen bir virüs tipidir. Korunmasız oral anal ve vajinal ilişkilerde HPV virüsü çok yüksek bir ihtimalle bulaşır. Hatta korunmalı ilişkilerde de bulaştığı sürekli olarak rapor edilmektedir. HPV virüsü alımından sonra siğiller genellikle virüs alındıktan 3-6 ay sonra ortaya çıkabilir. Bu dönemden önce klinik muayene sırasında başka herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu açıdan HPV DNA Testi olunması erken dönemde sonuç alabilmek açısından önemlidir.